Bileşeni Olduğumuz Kuruluşlar

Biliyor Musunuz?

Her yıl ortalama 13 öğrenciye düzenli yüksek öğrenim bursu sağladığımızı biliyor musunuz?

Kitaplarımıza bedelsiz olarak erişebileceğinizi biliyor musunuz?

Türkiye’de resmi olarak cinsel yönelim ayrımı yapmayan ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olduğumuzu biliyor musunuz?

FİSA'nın üç yılı